Prishöjning .com domäner

Den 1 September kommer Verisign, .com registriet, att höja priserna med 7%, ett prispåslag som vi kommer att behöva lägga på våra priser också.

Utöver prisökningen 2021 har Verisign rätt att höja priset med ytterligare 7% 2022 och 2023, det ger en total prisökning på 22%.

Passa på att förnya era .com domäner nu, före den 1/9 och passa på att förnya för flera år då, minst 3 år. Rent generellt har de flesta registries höjt sina priser under 2020, och den trenden kommer sannolikt att fortsätta, så att förnya sina domäner för flera år kan vara klokt.