Svenskarna och Internet 2018

Årets rapport om användarnas vanor på internet i Sverige presenterades av IIS
förra veckan. Rapporten fick stort genomslag och visar vilka tjänster som ökar
och vilka som minskar i betydelse på den svenska marknaden och i samhället.
Undersökningen visar att klyftan mellan de så kallade ’super-uppkopplade’ och
de ’sällan-uppkopplade’ blir allt tydligare.

Fler resultat från undersökningen finns i rapporten som du hittar här i sin helhet:
https://2018.svenskarnaochinternet.se/