Underhållsarbete på kunder.support

Under de 19/7 kommer underhållsarbete att pågå på https://kunder.support.

Det innebär att kundportalen inte är tillgänglig. Arbetet beräknas pågå hela dagen varvid portalen kommer vara tillgänglig 21:00.

Arbetet fortgår, men kan komma att ta längre tid att genomföra. Det finns en risk för att kundportalen blir tillgänglig först under den 20/7.

Har ni akuta problem, eller något som behöver göras, skicka då ett mail till niklas at registrera-doman.com.

Arbetet är nu slutfört och Kundportalen är tillgänglig.