Uppdatering av registreringsvillkor för .se och .nu

Registreringsvillkoren för .se respektive .nu kommer att uppdateras. De nya registreringsvillkoren publiceras i fulltext på Internetstiftelsens webbplats träder i kraft den 1 november 2021.

Ändringarna i registreringsvillkoren består av nedan beskrivna förtydliganden.

• Tillägg avseende innehavareuppgifter vid ansökan om nyregistrering, i syfte att omfatta även motsvarigheter till person- och organisationsnummer för annan än svensk innehavare (punkt 4.1.1 (ii) i Registreringsvillkor för .se);

• Förtydligande att Internetstiftelsen förbehålls rätten att ändra eller ta bort angivna namnservrar som kan anses uppenbart felaktiga (punkt 5.1.4 i Registreringsvillkor för .se och .nu);

• Vid brist i innehavarens ansvar för korrekta innehavareuppgifter förtydligas att innehavaren inte har rätt att utföra registreringstjänster innan bristen är avhjälpt (punkt 6.1.2 i Registreringsvillkor för .se och .nu);

• Tillägg att Internetstiftelsen har rätt att, utöver att deaktivera och avregistrera, även neka förnyelse av domännamn om innehavaren är en juridisk person (bolag) som har upplösts (likvidation/konkurs) eller är en fysisk person som avlidit och dödsboet upplösts (punkt 6.1.5 i Registreringsvillkor för .se och .nu); och

• I syfte att undvika att verkställande av ATF-beslut drar ut på tiden görs förtydligande om att sökanden ska följa instruktioner enligt Förfarandereglerna (punkt 7.3.1 i Registreringsvillkor för .se); och

• att talan om bättre rätt kan väckas i allmän domstol, nuvarande begränsning till Stockholms tingsrätt tas bort (punkt 7.3.1 i Registreringsvillkor för .se).